कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत


सूचना/ समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक:
1 ०७९/०८० का लागि प्रस्ताव आह्वानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-10 कृषि विकास निर्देशनालय View
2 अनुदानका लागि निवेदनको ढाँचा । सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-10 कृषि विकास निर्देशनालय View
3 लिफ्ट, बोरिङ्ग तथा अन्य सिंचाई (भेरी कर्णाली करीडोर लिफ्ट/बोरिङ्ग सिंचाई योजना) संरचना सम्बन्धी कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2078-06-08 कृषि विकास निर्देशनालय View
4 सूचना प्रकाशन सम्बन्धि । सूचना तथा समाचारहरु 2021-09-06 कृषि विकास निर्देशनालय View
5 बर्षे फलफूल विरुवाहरुको आपुर्तिकर्ता तथा नर्सरी धनिहरुलाई सूचिकृत हुने बारे सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-23 admin View
6 बर्षे फलफूल विरुवाहरुको आपुर्तिकर्ता तथा नर्सरी धनिहरुलाई सूचिकृत हुने बारे सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-12-23 admin View
7 मकै बीउ उत्पादन श्रोतकेन्द्र स्थापना र कृषिमा आधारित साना उद्योग स्थापना तथा संचालनमा परेका प्रस्ताबहरुको स्वीकृत विवरण । सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-17 Admin View
8 आँप, केरा, लिचि, किवि फलफूल नर्सरी श्रोतकेन्द्र स्थापनाका लागि स्वीकृत प्रस्ताबहरुको विवरण सूचना तथा समाचारहरु 2077-11-03 admin View
9 व्यवसायिक तरकारी खेतिमा ठुला ग्रिन नेट हाउस निर्माणमा ५०% सहुहलियत कार्यक्रमको छनौट सम्बन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-15 admin View
10 व्यवसायिक तरकारी खेतिमा ठुला ग्रिन नेट हाउस निर्माणमा ५०% सहुहलियत कार्यक्रमको छनौट सम्बन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-15 admin View
11 व्यवसायिक तरकारी खेतिमा ठुला ग्रिन नेट हाउस निर्माणमा ५०% सहुहलियत कार्यक्रमको छनौट सम्बन्धि सूचना । सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-15 admin View
12 कर्णाली ब्राण्ड निर्माण/बजारिकरण कार्यक्रम छौट सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-12 admin View
13 कर्णालीला पहिचान निर्यात वालीहरू स्याउ/सिमि/आलु/महको लागि बजारिकरण तथा निर्यातमा सहुलियत कार्यक्रम मा छनौट सम्बन्धमा। सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-12 View
14 कृषिमा आधारित साना उद्योग स्थापना तथा संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-10-02 admin View
15 कृषि ब्यवसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रमको स्वीकृत प्रस्तावहरुको विवरण । सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-23 admin View
16 ब्यावसायिक किट तर्फको स्वीकृत प्रस्तावनाहरुको विवरण सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-21 admin View
17 Invitations for Bids सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-21 admin View
18 कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आब्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-20 admin View
19 हाते ट्याक्टर /पावर टिलर/थ्रेसर मेसिनको सप्लायर्स सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-16 admin View
20 बर्षे फलफूल बिरुवा को कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव आब्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-09-12 admin View
21 कृषि बिज्ञ रोष्टरमा सूचिकृत हुने सम्बन्धमा सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-12 admin View
22 Invitations for Bids सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-28 admin View
23 साना तथा मझौला सितभण्डार गृह निर्माण सम्बन्धि सम्भाब्य विवरण संकलन सम्बन्धि जारकारी सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-24 admin View
24 मकै बीउ उत्पादन श्रोतकेन्द्र स्थापना र उत्पादनमा आधारित प्रोत्सहान कार्यक्रम सूचना तथा समाचारहरु 2077-07-17 Admin View
25 आ.व. २०७७/०७८ को कार्यक्रम अन्तर्गत निर्देशनालय मातहतका जिल्लाहरुबाट हिउँदे फलफूल बिरुवा(स्याउ, र‍ ओखर )को माग गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-20 admin View
26 आ.व. २०७७/०७८ को कार्यक्रम अन्तर्गत सुर्खेत जिल्लाका लागि हिउँदे फलफूल बिरुवा(स्याउ, र‍ ओखर )को माग गर्ने सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-20 admin View
27 कृषि बिकास निर्देशनालयको आ.ब. २०७७/०७८ मा हाल सम्म प्रकाशित सूचनाहरुको विवरण सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-18 कृषि बिकास निर्देशनालय View
28 आ.व. २०७७/०७८ को फलफूल विरुवाहरुको सूचिकृत गर्दा सूचिकृतकर्ताले भर्नु पर्ने फर्मेटको नमूना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-14 admin View
29 आ.व. २०७७/०७८ को फलफूल विरुवाहरुको आपूर्तिकर्ताहरुलाई सूचिकृत हुनेबारे सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-12 admin View
30 बीउ उत्पादन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-12 admin View
31 कृषि ब्यबसाय प्रबर्द्धन कार्यक्रममा प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धि सूचना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-12 admin View
32 प्रस्ताव आव्हानको अनुसूचि फर्मको नमूना सूचना तथा समाचारहरु 2077-06-12 admin View
© 2020 Copyright : कृषि विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.