कर्णाली प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 प्रस्ताव आव्हानको अनुसूचि फर्मको नमूना फारमहरू 2077-06-12 View Download
2 कृषि बिकास निर्देशनालयको आ.व. २०७७/०७८ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार हाल सम्म प्रकाशित सूचनाहरुको विवरण अन्य 2077-06-18 View Download
© 2020 Copyright : कृषि विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.